O nás

Historie kopané v Hrubém Jeseníku 1959 - 2015

 

     Začátky sportovní činnosti v Hrubém Jesenku se tradují již od dvacátých let minulého století, kdy politickými a náboženskými boji roztříštěné občanstvo toužilo po šíření vlastenecké pospolitosti. Tyto myšlenky se dařily naplňovat v jednotách Sokola, které byly v této době houfně zakládány. Protože i v naší obci bylo mnoho příznivců těchto myšlenek, byla svolána veřejná schůze, kde byl objasněn význam Sokola. Po této schůzi bylo rozhodnuto o založení sokolské pobočky a vše bylo stvrzeno na Valné hromadě dne 19. března 1924.

     Název dostala „Tělocvičná jednota v Jeseníku Hrubém“. Hlavní náplní činnosti bylo cvičení členů všech věkových kategorií od žáků až po dospělé. Cvičení probíhalo v hospodě U Duřtů a bylo hojně navštěvováno. Později se v letních měsících cvičilo na plácku zvaném „Louka“, který se nacházel v místě dnešního betonového plata u vjezdu do zemědělského družstvu. Tento „plácek“ byl využíván i místní základní školou a později zde bylo vybudováno hřiště na odbíjenou, která se v obci hrála několik let.

     Z další činnosti Sokola v meziválečném období je nutné jmenovat pořádání obvodních a okrskových cvičení, pořádní masopustních průvodů, staročeských májů, maškarních plesů, tanečních zábav a provozování ochotnického divadla, které bylo hráno po mnoho let a nebylo přerušeno ani v době okupace Německem. Tento druh činnosti byl u členů velmi oblíbený a představení byla hojně navštěvována občany i z širokého okolí Jeseníka.

     Po změně politických poměrů v roce 1948 došlo v republice k postupnému omezování sokolské činnosti. I v naší obci pomalu uhasínala myšlenka národního vlastenectví a pospolitosti. Co neuhaslo, byl stálý zájem o sportovní vyžití. V politicky tuhých padesátých letech si mládež zpestřovala svůj volný čas v zimních měsících cvičením a stolním tenisem v hospodě U Duřtů a v létě pak opět na „Louce“ při kopané a odbíjené.

     Konec padesátých let nastartoval historii jeseňské kopané. Ve středu 27. května roku 1959 se v síni Místního národního výboru sešla parta nadšenců a fandů fotbalu a založila sportovní oddíl, který dostal jméno „Tělovýchovná jednota Sokol Hrubý Jeseník“. U kolébky tohoto počinu stáli pánové: Albrecht Josef st., Albrecht Josef ml., Beránek Bohumil, Blaněk Fantišek st., Blaněk František ml., Blaněk Zdeněk, Brzobohatý Miroslav ml., Hurych Jaroslav, Masák Luboš, Mikeš Zdeněk, Oupický Václav ml., Pavlíček Josef, Rampas Ladislav, Salava Josef, Šlambor František ml., Šlambor Václav, Škornička Stanislav, Tobola Jiří, Urban Václav, Vlček Josef.

     Do historicky prvního vedení oddílu byli zvoleni:

předseda: Blaněk František st.

místopředseda: Beránek Bohumil

jednatel: Šlambor Václav

pokladník: Mikeš Zdeněk

hospodář: Salava Josef

vedoucí mužstva: Albrecht Josef st.

zástupce vedoucího mužstva: Škornička Stanislav

     První a zcela zásadní problém, který bylo nutné vyřešit, bylo najít místo, kde by mohla být sehrána mistrovská utkání. Hledal se nový prostor k sportovnímu vyžití. Problém byl vyřešen ve velmi krátkém časovém úseku za pomoci MNV a JZD. Hřiště bylo na světě a je využíváno do dnešního dne.

     Dalším, ještě závažnějším problémem bylo, kde získat finanční prostředky k zakoupení věcí potřebných k realizaci soutěže. Místní Jednota sokolská v té době již nevykazovala žádnou činnost a OV ČSTV Nymburk byl k žádostem o materiální pomoc hluchý. Rozhodnutí o uspořádání sběru starého železa se tak stalo tím správným a opět za pomoci MNV a JZD se touto akcí získalo na tuto dobu nemalých 3.560,- Kč. Za tyto prostředky byla nakoupena výstroj pro mužstvo a další potřebné věci.

     První dresy, ve kterých mužstvo hrálo pod oficiálním názvem Sokol Hrubý Jeseník, se pro svou charakteristickou barevnost a známku bojovnosti staly příčinou jiného názvu, který si příznivci sami vymysleli, a tím bylo tzv. Torpédo. Dresy byly příčně hnědobíle pruhované, trenýrky bílé a hnědobíle pruhované stulpny.

     Dne 30. května 1959 bylo v obci sehráno první přátelské fotbalové utkání s týmem vojenské posádky Mladá. Utkání skončilo vítězstvím vojáků v poměru 3 : 1.

 

Vedení oddílu rozhodlo o přihlášení mužstva do soutěže od podzimu roku 1959.

Začátky tohoto podzimu byly velmi krušné, mužstvo získávalo potřebné zkušenosti a bylo doplněno na jarní část soutěže novými hráči.

To předznamenalo ú-spěch hned v následující sezóně, kdy mužstvo svou soutěž vyhrálo a postoupilo do II. třídy, tedy do Okresního přeboru.

     Šedesátá léta znamenala nejen úspěchy dospělých, ale i vznik žákovského a dorosteneckého družstva. Jejich první kroky vedli pánové Škornička Josef a Albrecht Josef st.. K zápasům vyjíždělo mužstvo dospělých spolu se žáky, kteří hráli předzápasová utkání. Jezdilo se povětšinou autobusem, protože v obci

nebylo mnoho těch, kteří byli vlastníky osobních automobilů. Byly to časy plné euforie, fanoušci byli na utkání obrovsky natěšeni, při cestě na utkání se v autobuse společně zpívalo, k utkání dojížděli příznivci fotbalu ve velkém množství.

     Začátek šedesátých let ale ukázal i na nutnost dlouhodobého finančního zabezpečení oddílu. Jednou z cest bylo pořádání Sportovních maškarních plesů. Ten první se uskutečnil v sále pohostinství U Duřtů 16. ledna 1960 a od této doby se každoročně konají dodnes.

 

Ples býval vyhlášený v širokém okolí nejen pro velkou návštěvnost, ale i pro velký počet masek. Účastníci často obdivovali krásnou výzdobu sálu, které se věnovalo mnoho členů oddílu dlouho před plesem. Pořádání plesu tak bylo nejen příjemným kulturním zážitkem, ale i významnou finanční podporou ke sportovní činnosti.

     Rok 1960 byl poznamenán také novou územní reorganizací. Významně se změnily velikosti okresů, což logicky vedlo ke změnám ve sportovních soutěžích organizovaných těmito územními celky.

     V roce 1961 začal oddíl budovat nové zázemí s kabinami a příslušenstvím, aby se hráči nemuseli převlékat v hospodě U Chlíbků, a aby to i fanoušci „neměli tak daleko za rozhodčím“. Celé toto období bylo velmi specifické a idylické, pravá vesnická kopaná.     Kabiny byly postaveny ve velmi krátkém čase za pomoci MNV a JZD. 

     Po jednom odehraném ročníku v okresním přeboru sestoupilo mužstvo zpět do III. třídy, kde působilo několik let. Nastalo i období, kdy starší a zkušení hráči ukončili svou sportovní činnost a k zápasům nastupovali mladší a nezkušení. Sestava mužstva se mnohdy dávala těžko dohromady a jeseňský oddíl spadl až do IV. třídy. Po krátkém čase se ale dostal zpět.

 

     V roce 1970 byla ke stávající stavbě kabin přistavěna klubovna, která pů-vodně sloužila ke schůzím a tréninku stolního tenisu, později byla přestavěna a užívána jako hospoda k občerstvení žíznivých příznivců fotbalu.

     V sedmdesátých letech hrála jeseňská družstva v okresních soutěžích se střídavými úspěchy. Mládežnická družstva byla sice pro malý počet hráčů několikrát zrušena, ale od roku 1980 jsou ve svých soutěžích pravidelně.

     V první polovině 90. let zaznamenal proměnu areál hřiště. Byla vyhloubena druhá studna k zavlažování trávníku, vybudován byl velký krytý parket, opravena příjezdová cesta, která do té doby připomínala spíše tankodrom, v klubovně bylo nainstalováno ústřední vytápění a v roce 1996 přistavěno sociální zařízení.

Na jaře roku 1997 klubovna lehla popelem. Zbyly jen obvodové zdi. Díky obrovskému úsilí velké části členů TJ, za podpory obecního úřadu, JZD a místních obyvatel byla klubovna již v červnu opět zprovozněna. Postupem času byl celý areál vylepšován až do nynější podoby. Vybudován byl sklep k uskladnění nápojů, udírna, kuchyňka, dětský koutek, zábradlí a v neposlední řadě i široká příjezdová silnice. V blízké budoucnosti se počítá i s očekávaným napojením na vodovod a kanalizaci.

     Výsledky mužstev byly v průběhu let kolísavé. Tak jako v ostatních oddílech záleželo na tom, jak silná generace hráčů se sešla. Nejvyšší soutěží, kterou hrála dospělá i mládežnická družstva je okresní přebor. V současnosti ho hraje mužstvo „A“ a dorostenci. Do soutěží jsou dále zapojeni dospělí v mužstvu „B“ žáci a znovu obnovená přípravka.

     V minulosti sehrálo naše dospělé mužstvo i několik velmi atraktivních utkání u příležitosti oslav výročí založení oddílu. Diváci mohli na vlastní oči vidět stále velké fotbalové dovednosti bývalý ligových i reprezentačních hráčů.

Při oslavách 20. a 25. výročí založení v roce 1979 a 1984 nám své umění předvedli internacionálové Sparty v čele s Vojtou Dykem, Kvašňákem, Miga-sem a Dybou.

 

V roce 1985 po skončení mistrovských utkání přijela odehrát přátelský zápas jedenáctka internacionálů Slávie.

Při 35. výročí v roce 1994 přijeli opět hráči Sparty.

Posledním známějším soupeřem našich hráčů byla v roce 1996 Kozlovna s Vízkem, Veselým, Pauříkem, Petrem Herdou a Geletou.

 

     Mimo oficiální fotbalové soutěže pořádá náš oddíl mnoho dalších sportovních a společenských akcí.

V nedávné historii pořádal několik „Běhů Terryho Foxe“ jehož finanční výtěžek byl odeslán na nadaci boje proti rakovině.

    

     Dlouhá léta se k Mezinárodnímu dni dětí pořádá dálkový pochod pro děti i dospělé Jeseňská šlápota, který je hojně navštěvován místními obyvateli, ale i návštěvníky z okolí.

     Každoroční akcí je rovněž volba „Miss čarodějnice“, která svou účastí také překonává hranice Jeseníka.

     V letních měsících pořádá TJ fotbalové turnaje. Pro dospělé „Memoriál Ládi Košvance“, pro žáky „Memoriál Josefa Zemance“ a pro dorostence turnaj pod záštitou Okresního fotbalového svazu Nymburk. Turnaje jsou organizačně vždy velmi podařené a navštěvované. Před několika lety zde byly pořádány turnaje „Zemědělského poháru v kopané“, „Pivovarský pohár“, několik sezon zde působilo i družstvo žen, které sehrálo několik přátelských utkání.

     Protože oddíl nikdy neměl a ani v současnosti žádného strategického sponzora, obstarává si finanční prostředky k zabezpečení sportovní činnosti vlastními silami.

     V dřívějších dobách chodili členové na brigády do místního JZD a na akce pořádané obcí. Pravidelně se sbírá železný šrot a několik let funguje spolupráce s křineckou Impromou, kde členové sekají trávu v celém areálu podniku. Spolu s výtěžkem z tanečních zábav, plesu a pronájmu z hospody jsou tyto finance jediným zdrojem příjmů.

 

Stolní tenis

     Nedílnou součástí TJ byl také oddíl stolního tenisu. Počátky spadají až do roku 1955, kdy byl oddíl především zásluhou Václava Šlambora založen. Bohužel po jeho odstěhování se v obci nenašel nikdo, kdo by v jeho stopách pokračoval a po dvou letech tak oddíl ukončil svou činnost. Po patnácti letech se opět sešla parta nadšenců pro tento sport a činnost oddílu znovu obnovila. Většinu tvořili fotbalisté, kteří si tak zpestřili zimní měsíce. Postupem času se počet stolních tenistů zvýšil natolik, že soutěž hrála tři družstva. Utkání se hrála v zrekonstruovaném sále MNV (hospoda U Duřtů). Činnost oddíl ukončil v roce 1985 po tragickém úmrtí předsedy TJ a obrovského tahouna Josefa Zemance.

 

     V současné době má naše tělovýchovná jednota 148 členů, z nichž je 89 aktivně zapojeno do čtyř fotbalových soutěží.

Mužstvo „A“ a přípravka hrají okresní přebor, mužstvo „B“ IV. třídu a žáci okresní soutěže. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Vyhledávání

Kontakt

Tělovýchovná jednota Hrubý Jeseník, z. s. Hrubý Jeseník 1
Oskořínek
28932

Datová schránka: vjsrspd

IČ: 16577663
Číslo účtu: 14537191/0100
Předseda TJ:
Bc. Sodoma Roman - tel.: 723 832 359
Jednatel TJ:
Posířil Václav - tel.: 739 453 012